Loading

PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA

Tạo tài khoản để đặt cuộc hẹn trực tuyến đầu tiên. Nếu đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập vào tài khoản hoặc đăng ký tài khoản mới để đặt hẹn.

Phòng khám chuyên gia hoạt động từ 7g – 11g30 sáng và từ 13g – 16g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Đặt hẹn trực tuyến chỉ nhận đăng ký trước ngày khám ít nhất 2 ngày.

Nếu cần đặt hẹn khám trong ngày, vui lòng gọi điện thoại số (028)39552228 hoặc 0393702229 - Liên hệ trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ sáu) sáng 7h15-11h45, chiều 13h-16h30 để được sắp xếp linh động hơn.