Loading

PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA

Tạo tài khoản để đặt cuộc hẹn trực tuyến đầu tiên. Nếu đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập vào tài khoản để đặt hẹn.

Phòng khám chuyên gia hoạt động từ 7g – 11g30 sáng và từ 13g – 16g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Đặt hẹn trực tuyến chỉ nhận đăng ký trước ngày khám ít nhất 1 ngày.

Nếu cần đặt hẹn khám trong ngày, vui lòng gọi điện thoại số (028)39552228 để được sắp xếp linh động hơn.

Các cuộc hẹn đặt trực tuyến sẽ được nhân viên bệnh viện liên lạc xác nhận giờ hẹn trong vòng 24 giờ (chậm nhất là 72 giờ nếu là cuối tuần)